Ken jij het incontinentieforfait?

Ken jij het incontinentieforfait?

Binnen de verplichte ziekteverzekering is er een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal. Zwaar zorgbehoevenden of niet-afhankelijke personen kunnen genieten van het incontinentieforfait.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen bedraagt 170,68 euro per jaar in 2020 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 522,92 euro per jaar in 2020 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wie heeft recht op de tegemoetkoming?

 • De patiënt lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie – het niet kunnen ophouden van urine – en heeft geen incontinentieforfait genoten in de loop van de 12 voorafgaande maanden.
 • De patiënt verblijft niet in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet.
 • De patiënt heeft geen tegemoetkoming ontvangen voor autosondage of incontinentiemateriaal.

Hoe kan men het incontinentieforfait aanvragen?

 • Het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende
  De aanvraag dient te gebeuren door de thuisverpleegkundige.
  De aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.
 • Het incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn
  De aanvraag gebeurt door de huisarts die het formulier-onbehandelbare-incontinentie-forfait invult.
  Stuur het formulier naar de adviserend geneesheer van uw regionaal ziekenfonds.
  De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of u nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet.
  Na drie jaar dient u een nieuwe aanvraag in via de huisarts.